Krav til produkter & leverandører

Vi foretager en screening for at sikre det enkelte produkt med sikkerhed kan medtages i StepUp Greens koncept.

Gå til shoppen

Produkt

Produkter der medtages på StepUp Green skal være lavet af bæredygtige materialer
ud fra en helhedsløsning, hvor produktet som helhed kan genbruges og materialerne fra produktet herefter kan genanvendes i et nyt eller andet produkt.

Alle produkter hos den enkelte leverandør gennemgår en
screening, hvor der er fokus på følgende:

• Produktet er lavet af bæredygtige materialer

ELLER

• Produktet er lavet af helt/delvis af genanvendte materialer

ELLER

• Produktet er lavet helt/delvis af et genbrugsprodukt.

Produktet skal kunne indgå i en cirkulær livscyklus i fremtiden enten som sit nuværende produkt og/eller produktets materialer kan genanvendes i fremtiden i et andet/nyt produkt.

Er der allerede brugt genanvendte materialer eller indgår der et genbrugsprodukt i produktet er det naturligvis allerede tegn på den bæredygtige tankegang, hvorfor produktet på denne måde naturligt er medtaget på StepUp Green.

Produktets cirkulation og muligheder er herefter i fokus.

                                 
Skal produktet enten være en del af vores chipløsning og dermed vores Take Back ordning ud fra produktet efter brug kan cirkulerer og dernæst materialerne genanvendes i nye/andre produkter.

ELLER

Skal produktet være en del af vores QR kode løsning, hvor vi ved rådgivning og løbende opdatering sikre produktet bliver affaldssorteret korrekt, når produktet ikke længere skal bruges, så produktets materialer herefter ender det rigtige sted for genanvendelse.

Vi har naturligvis sammen med vores leverandøren et ønske om, at få endnu flere produkter bæredygtige og samtidig sikre der i fremtiden er endnu mere fokus på bæredygtige materialer i produkterne.

Genbrug og genanvendelse bør derfor ligeledes blive en naturlig del af den tanke der starter et produkt.

Materialer der således ikke er bæredygtige og derfor ikke kan genanvendes bør derfor om muligt ikke indgå i et produkt.

Leverandør

Vores leverandører er såvel Start Up/Iværksættere, samt etablerede producenter og leverandører der arbejder med bæredygtige produkter og har fokus på bæredygtige løsninger.

Det er produktet StepUp Green har i fokus og vi er bevidste om mange producenter og leverandører er i gang med en omlægning af deres produkter, så både genanvendelse og brugen af bæredygtige materialer er i fokus.

StepUp Green indhenter derfor stadigvæk produkter fra flere og flere leverandører, hvor vores screening sikre der alene bliver medtaget produkter som konceptet er baseret på.

Produkter hos den enkelte leverandør der ikke kan leve op til vores krav medtages ikke.

Nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev.

Modtag mails med nyheder og gode tilbud.