Forbrugerombudsmanden

Livscyklusforløbet for et produkt er alle de faser produktet gennemgår fra ”vugge til grav”.

Gå til shoppen

Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden har nedenstående definition på et bæredygtigt produkt.

En livscyklus eller et livscyklusforløb for et produkt er alle de faser produktet gennemløber fra ”vugge til grav”. Faserne er fortløbende og forbundne og kan angå det samlede produkt eller bestanddele af dette.

I en livscyklusvurdering kortlægger man (miljø)forholdene og vurderer de væsentlige (miljø)påvirkninger i hele produktets livscyklus fra anskaffelse af råmaterialer og fremstilling, brug og bortskaffelse af produktet samt transporter inden for og imellem disse faser.

StepUp Green fokus og helheden i konceptet er med udgangspunkt i producenterne tager ansvar for anskaffelse af råmaterialerne og fremstilling, hvorefter vi med fokus på materialerne og produktet overtager den sidste del af livscyklusforløbet hos StepUp Green.

Take Back/Chip løsningen, genbrug af produktet og genanvendelse af bæredygtige materialer, samt minimering af transport/emballage er dermed de vigtigste delelementer hos StepUp Green i den samlede livscyklus vurdering.

Nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev.

Modtag mails med nyheder og gode tilbud.