Chip / QR kode

Vores chip eller QR kode skal hjælpe dig til at handle bæredygtigt.

Gå til produkterne

Chip

Når du køber et produkt vil det fremgå om produktet er en del af vores chipløsning.

Da du ud fra den bæredygtige løsning omkring transport/emballering modtager varen direkte fra vores leverandør, sender vi efterfølgende chippen direkte til den ønskede adresse og du monterer chippen (stærkt klæb) ud fra vores vedlagte vejledning.

StepUp Green chip har en funktion hvor du UDEN at åbne programmer placerer din mobiltelefon direkte på chippen. Dette sker via NFC (Near Field Communication) som i forvejen er en del af din mobiltelefon.

Chippen/menuen består af BUY, USE og TAKE BACK/REBUY.

Under BUY finder du alle informationer om produktet og under USE alt hvad du får brug for under brug, herunder eksempelvis brugervejledning og vedligeholdelsesvejledning, men også produktets historik.

Take Back er løsningen for StepUp Greens tilbagekøb af produktet, når det ikke længere skal bruges.

Læs mere

QR

Når du køber et produkt vil det fremgå om produktet er en del af vores QR-løsning.

QR koden er ikke som chippen en del af produktet, men en vejledning der medsendes direkte til køberen/brugeren således produktet efter brug affaldssorteres korrekt.

Materialerne fra produktet kan herefter genanvendes bedst og længst muligt i nye og andre produkter i fremtiden.

Vi ville naturligvis helst give alle produkter en chip løsning, men naturligt er der produkter uden lang levetid som alene kræver vejledning for korrekt affaldssortering, hvorefter produktets materialer genanvendes i et nyt/andet produkt i den fremtidige livscyklus.

Der er også produkter hvor Take Back/Rebuy løsningen ud fra en økonomisk og transportmæssig betragtning ikke er mulig.

QR løsningen vil dog altid indgå på disse produkter, hvor vejledningen om produktets materialer på samme måde som ovenfor sikres når produktet ikke længere kan/skal bruges.

Nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev.

Modtag mails med nyheder og gode tilbud.